Εργασίες κοπής πρασίνου, κλαδέματος και κοπής δέντρων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής πρασίνου, κλαδέματος και κοπής δέντρων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στα εξής σημεία:

– Στην κατεύθυνση προς ανατολικά, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 10+000 (περιοχή νοσοκομείου “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”) έως τη Χ.Θ. 22+600 (Κ13, περιοχή νοσοκομείου “Αγίου Παύλου”) δεξιά της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, τμηματικά, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

– Στην κατεύθυνση προς δυτικά, στο τμήμα από τη Χ.Θ. 10+000 (περιοχή νοσοκομείου “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”) έως τη Χ.Θ. 22+600 (Κ13, περιοχή νοσοκομείου “Αγίου Παύλου”), δεξιά της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, τμηματικά, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, από τις 14:00 έως τη δύση του ηλίου.

Οι εργασίες έχουν προγραμματισθεί να εκτελεσθούν την παραπάνω ημέρα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων της παραπάνω οδού για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών