Και επίσημα ανεξάρτητος από κόμματα επιβεβαίωσε πως θα κατέλθει ως υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Ιωάννης Νασιούλας: