Την 9η Μαΐου με την 29η Μαΐου ημέρα πτώσης της Κωνσταντινούπολης την χωρίζουν είκοσι ημέρες.