«Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκαμε· η φρουρά του είχε παντοτεινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούριά του ήτον πάντοτε ανυπότακτα…».

Αυτά απήντησε στις προτροπές και παραινέσεις του Άμιλτον, για εγκατάλειψη του αγώνος ελευθερίας και συμβιβασμό με τους Τούρκους, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, μεσούσης της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Ο βασιλεύς μας, στον οποίο αναφέρεται ο Κολοκοτρώνης, είναι ο τελευταίος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με εκείνο το ανεπανάληπτο:

«το δεν την πόλιν σοι δούναι, ούτ’ εμόν έστι ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη· κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».

Written by

Ιωάννης Νασιούλας

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.