people desk laptop notebook

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4072/2012 το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

 • το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.
 • την εταιρική επωνυμία
 • την έδρα της εταιρίας,
 • τον σκοπό της,
 • την ιδιότητά της ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
 • τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων
 • το κεφάλαιο της εταιρίας, το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων
 • τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που αυτά εκπροσωπούν
 • τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας τη διάρκεια της εταιρίας.
 • Επισημαίνεται ότι εάν στο καταστατικό δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύστασή της.
 • Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να γίνει χρήση του πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές ή τον συμβολαιογράφο, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες διατάξεις, είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και στο μέτρο που ακολουθείται, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεων του.

Βρείτε το Πρότυπο Καταστατικό εδώ

Για την σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, δείτε όλα τα αναγκαία διαδικαστικά βήματα εδώ