Στην Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152 (Νόμος 3463/2006) ενημερώθηκα πως διαβιβάστηκε η Προσφυγή μου κατά της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2021 και με την οποία εξελέγη νέος Πρόεδρος του ΔΣ.

Η Προσφυγή μου στρεφόταν ταυτόχρονα και κατά της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία επικύρωνε την ως άνω απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Συνεδριάζει, τουλάχιστον, δύο (2) φορές το μήνα.

Προσβλέπω στην δικαίωση της Προσφυγής μου, που θα συνεπάγεται την ακύρωση και εξαφάνιση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αντικαταστάθηκε ο καλός συνάδελφος Δρόσος Τσαβλής. Κατόπιν, το Δημοτικό μας Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει εκ νέου για να εκλέξουμε νέο Πρόεδρο, νομίμως εκείνη την φορά. Κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και κάθε συνδεόμενη με αυτήν πράξη αυτονόητα είναι άκυρες.

Οι προσπάθειές μου για την εμπέδωση χρηστής και διαφανούς διοίκησης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, η αλληλεγγύη μου προς κάθε άξιο συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο και η ανυστερόβουλη συνεισφορά μου στην δημοκρατική διοίκηση της πόλης χωρίς ανταλλάγματα θα κλιμακωθούν τις εβδομάδες που έρχονται.

Written by

Ιωάννης Νασιούλας

Ο Ιωάννης Νασιούλας είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης "Νέα Αρχή για την Θεσσαλονίκη", Δημοτικός Σύμβουλος και Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.