ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΓΚΑ.

Είναι γνωστός ο απεινής διωγμός, που οδηγούσε στην επαγγελματική εξόντωση του Γεωργίου Τράγκα, που εκπορεύονταν από το Κυβερνητικό περιβάλλον…

Η Φυσική, όμως, απώλεια του, χρήζει άμεσης και σε βάθος Εισαγγελικής Διερεύνησης.

Η άρνηση χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων, σε άτομο υψηλού κινδύνου, το οποίο είχε απόλυτη ένδειξη χορήγησης, εγείρει ισχυρές υποψίες , την στιγμή , μάλιστα, που στο παρελθόν χορηγήθηκαν προς ημετέρους…Αυτό είχε καταγγελθεί με ανάρτηση του ιδίου!

Θα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα αν υπήρξε αίτημα χορήγησης τους από τους θεράποντες, αν υπήρξε άρνηση ή καθυστέρηση έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή, και πλήρης τεκμηρίωση των ενεργειών προς απόδοση ευθυνών και διερεύνηση σε βάθος εάν υφίστατο σχέδιο Φυσικής Εξόντωσης του.

Ζητώ, από την Εξοχότητά σας να οριστώ ως πραγματογνώμων για να συμπαρασταθώ στο έργο σας διερευνώντας σε βάθος την περίπτωση.

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη μας να διαλευκανθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και να αποσειστεί κάθε σκοτεινή σκέψη, κάτι που πρωτίστως θα έπρεπε να είχαν φροντίσει οι Κυβερνώντες για την αυτοπροστασία τους.

Με τιμή
Δημήτριος Μιχ. Γάκης
Χειρουργός
π. Διοικητής Παν. Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Εξειδικευθείς σε Αντιμετώπιση Βιολογικών Απειλών