Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκοπη, η συμμαχία με την Γαλλία – Και τότε και σήμερα

Κάθε συμμαχία με την Γαλλία μετριάζεται από την “Οθωμανική Πολιτική” της και από τις διπλές ατζέντες των Πρωθυπουργών της Ελλάδος. Όταν, στα 1905-1909, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης πέρασε από τον Μακεδονικό Αγώνα στην προετοιμασία της Ελλάδος για τον σκοπούμενο ελληνο-τουρκικό πόλεμο, ο Βασιλιάς Γεώργιος είχε εξασφαλίσει την συμμαχία της Γαλλίας – της, τότε και σήμερα, …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η εσωτερική όψις της Μικρασιατικής εμπλοκής | Βίκτωρ Δούσμανης

«Η Μικρασιατική εκστρατεία, ως στρατιωτική εκστρατεία, ως πολεμική επιχείρησις ήτο αμελέτητος, Έμεινε δε τοιαύτη μέχρι του Απριλίου του 1921, ότε, ως υπεύθυνος αρχηγός του Επιτελείου, ημείς ανελάβομεν την μελέτην τοιαύτης εκστρατείας. Αι εκθέσεις ημών, τ’ αποτελέσματα των προσπαθειών ημών, η έντασις των ενεργειών ημών, δίδουσιν αμυδράν ιδέαν της όλης μελέτης, διότι η όλη μελέτη μένει …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ποιος έκαψε την Θεσσαλονίκη το 1917;

Στις 17-18 Αυγούστου 1917, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τα 2/3 της Θεσσαλονίκης: 70.000 άνθρωποι έμειναν στον δρόμο εκ των οποίων 52.000 Εβραίοι της πόλης. Μάλιστα, 32 συναγωγές, 10 ραββινικές βιβλιοθήκες, 8 Εβραϊκά σχολεία, τα κοινοτικά εβραϊκά αρχεία και σημαντικός αριθμός εβραϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και λεσχών έγιναν στάχτη. Το αυξημένο ενδιαφέρον των Εβραίων για την μεγάλη πόλη …