Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπομνήματα περί επιχειρήσεως της Στρατιάς προς Άγκυραν | Το πρωτότυπο κείμενο

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΝ α) Δια της καταλήψεως του Δορυλαίου και της διασπάσεως του εχθρικού μετώπου Δορυλαίου – Αφιόν Καραχισσάρ, έληξεν η πρώτη περίοδος των επιχειρήσεων. β) Η επομένη περίοδος σκοπόν έχει την διάλυσιν των Κεμαλικών δυνάμεων ή την απομάκρυνσιν αυτών από του μετώπου Δορυλαίου κατά τοιούτον τρόπον, ώστε η προ αυτού …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι αγριότητες του Ελληνικού Στρατού εις βάρος των Τούρκων στην Μικρασία “ξένες προς την συνήθειά του πριν το 1917”: Ο Πρίγκιπας Ανδρέας αφηγείται

“Την 11 ώραν μετά κοπιώδη πορείαν υπό τρομερόν καύσωνα, εφθάσαμεν εις το χωρίον Σιβασλή ένθα διέταξα δίωρον στάσιν προς ανάπαυσιν. Ενταύθα μοι εδόθη αφορμή να οικτείρω το πειθαρχικόν πνεύμα της Μεραρχίας μου. Βεβαίως δεν ήτο εκπληκτικόν το πνεύμα τούτο να λάμπη κυρίως διά της απουσίας του όταν λάβη τις υπ΄όψιν τους όρους υφ΄ούς εσχηματίσθη η …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πατέρας του Πρίγκηπα Φιλίππου εξομολογείται: Έτσι πολεμήσαμε στην Μικρασία!

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Υποστρατήγου Πρίγκηπος Ανδρέα, που απεκρύβη, αποσιωπήθηκε και λογοκρίθηκε για χρόνια και εκδόθηκε εκτός Ελλάδος για πρώτη φορά το 1928. Προσωπικές μαρτυρίες από την πρώτη γραμμή των μαχών και επίσημα έγγραφα για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του θέρους του 1921: η ένωση των ελληνικών δυνάμεων στην Κιουτάχεια, η κατάληψη του Εσκί …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δορύλαιον-Σαγγάριος 1921: Αναμνήσεις και επίσημα έγγραφα από την Μικρασιατική Εκστρατεία

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Υποστρατήγου Πρίγκηπος Ανδρέα, που απεκρύβη, αποσιωπήθηκε και λογοκρίθηκε για χρόνια και εκδόθηκε εκτός Ελλάδος για πρώτη φορά το 1928. Προσωπικές μαρτυρίες από την πρώτη γραμμή των μαχών και επίσημα έγγραφα για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του θέρους του 1921: η ένωση των ελληνικών δυνάμεων στην Κιουτάχεια, η κατάληψη του Εσκί …