Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
ΥΓΕΙΑ

4 θάνατοι μετά το εμβόλιο για κάθε 6 θανάτους που προλήφθηκαν | Νέα Επιστημονική Μελέτη

“Για 6 θανάτους που προλήφθηκαν με εμβολιασμό, αναφέρθηκαν περίπου 4 θάνατοι στο Dutch Lareb, που συνέβησαν μετά τον εμβολιασμό, αποδίδοντας δυνητικό λόγο κινδύνου/οφέλους 2: 3. Συμπέρασμα: Παρόλο που η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των Αναφορών Ασφαλείας Ατομικών Περιστατικών και του εμβολιασμού δεν έχει τεκμηριωθεί, αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν έλλειψη σαφούς οφέλους, γεγονός που θα αναγκάσει τις …

white head bust in museum
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με γενετικά όμοιο DNA οι αρχαίοι Έλληνες του Μινωικού, Ελλαδικού και Κυκλαδικού κόσμου – Νέα ανθρωπολογική μελέτη

Οι πρώτοι πολιτισμοί που έκτισαν μνημειώδη παλάτια και αστικά κέντρα στην Ευρώπη είναι πιο γενετικά ομοιογενείς από το αναμενόμενο, σύμφωνα με την πρώτη μελέτη για την αλληλουχία ολόκληρων γονιδιωμάτων που συλλέχθηκαν από αρχαιολογικούς χώρους γύρω από το Αιγαίο Πέλαγος. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell. Παρά τις έντονες διαφορές στα ταφικά έθιμα, την αρχιτεκτονική και …