Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κολοκοτρώνης προς Ιμπραήμ: “Τί τά δένδρα μας ἄν μᾶς τά κόψης, καί κάψης τήν γῆν δέν θέλει τήν σηκώσης”

“Αὐτό ὁπού μᾶς φοβερίζεις, νά μᾶς κόψης καί κάψης τά καρποφόρα δέντρα μας, δέν εἶναι τῆς πολεμικῆς ἔργον, διατί τά ἄψυχα δένδρα δέν ἐναντιώνονται εἰς κανένα, μόνον οἱ ἄνθρωποι ὁπού ἐναντιώνονται ἔχουνε στρατεύματα καί σκλαβώνεις, καί ἔτσι εἶναι τό δίκαιον τοῦ πολέμου…ὄχι τά κλαδιά νά μᾶς κόψης, ὄχι τά δένδρα, ὄχι τά σπίτια πού μᾶς …