Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ΥΓΕΙΑ

Καρκινογόνος ουσία εντοπίστηκε στις μπατονέτες των Rapid Test Κορονοϊού

Οι μπατονέτες που χρησιμοποιούνται για τα PCR και τα Rapid Test πράγματι περιέχουν οξείδιο του αιθυλενίου, ουσία καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο, απαγορευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα AlarmCall πραγματοποίησε εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων μπατονέτων rapid test για Covid-19 που αποστειρώνονται με Οξείδιο του Αιθυλενίου (sterilized ΕΟ – Ethylene Oxide) σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Η εργαστηριακή ανάλυση κατέδειξε …