Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η εσωτερική όψις της Μικρασιατικής εμπλοκής | Βίκτωρ Δούσμανης

«Η Μικρασιατική εκστρατεία, ως στρατιωτική εκστρατεία, ως πολεμική επιχείρησις ήτο αμελέτητος, Έμεινε δε τοιαύτη μέχρι του Απριλίου του 1921, ότε, ως υπεύθυνος αρχηγός του Επιτελείου, ημείς ανελάβομεν την μελέτην τοιαύτης εκστρατείας. Αι εκθέσεις ημών, τ’ αποτελέσματα των προσπαθειών ημών, η έντασις των ενεργειών ημών, δίδουσιν αμυδράν ιδέαν της όλης μελέτης, διότι η όλη μελέτη μένει …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Βενιζέλος προτείνει τον Κεμάλ για Βραβείο Νόμπελ – Ολόκληρη η επιστολή στην δημοσιότητα

1934: Ο Βενιζέλος προτείνει τον Κεμάλ για Βραβείο Νόμπελ “Λίγο πριν πεθάνει, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος που έστειλε τους Έλληνες να πολεμήσουν στην Μικρά Ασία, έστειλε επιστολή προς την Σουηδική Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ Ειρήνης υπέρ της απόδοσης του Βραβείου στον Μουσταφά Κεμάλ. Η επιστολή Βενιζέλου προκαλεί αμηχανία και σκεπτικισμό στους περισσότερους Έλληνες μέχρι …

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14 Αυγούστου 1922: Ο Πλαστήρας ανοίγει την κερκόπορτα στον Κεμάλ – Κατάρρευση του Μετώπου Μικράς Ασίας

14 Αυγούστου 1922: Ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστήρας, ενεργούμενο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ανοίγει την κερκόπορτα στον Μουσταφά Κεμάλ – Κατάρρευση του Μετώπου Μικράς Ασίας Πώς κατέρρευσε το μέτωπο «Κρίνω αναγκαίον να αναφέρω ενταύθα ότι μέχρι της σήμερον αγνοώ που ήχθη το Απόσπασμα Πλαστήρα κατά την νύκτα της 14-15 Αυγούστου μετά την από του Καλετζίκ αποχώρησίν του, …