Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

30 Μαρτίου 1430: Η Άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς

Η 29η Μαρτίου είναι η επέτειος της Άλωσης της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς το 1430. Ο Μουράτ ο Β΄ αποφάσισε να καταλάβει την πόλη που βρισκόταν υπό την κατοχή των Βενετών. Ακολούθησαν μαύρες στιγμές για την πόλη και τους χριστιανούς κατοίκους της. Η άμυνα των Βενετών απέναντι στους φανατισμένους Οθωμανούς ήταν αδύναμη και επήλθαν με …