Η φωνή της Θεσσαλονίκης έχει πρόσωπο!

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
man in white t shirt and black pants in a running position
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταδημότευση – Μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8  ΠΔ 497/1991 και το άρθρο 13 του Ν. 3242/2004 μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο (2) χρόνια στο δήμο κι αυτό αποδεικνύεται με δύο λογαριασμούς από ΔΕΚΟ εκ των οποίων ο ένας είναι προ διετίας κι ο άλλος πρόσφατος ή δύο φορολογικές δηλώσεις. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικείος Δήμος …